Prawa Wolnych Stad

Podstawowe zasady obowiązujące każdego przebywającego na forum.
Administrator
Smoków Wolnych Stad
Smoków Wolnych Stad
Awatar użytkownika
Posty: 19217
Rejestracja: 30 paź 2022, 23:51

Prawa Wolnych Stad

Post autor: Administrator »

Prawa Wolnych Stad
Słowa wyrzeźbione pazurem dawnych pokoleń na kamieniach Świątyni, Skał Pokoju i Kurhanu Wolnych Stad.

1. Smok winien jest lojalność, posłuszeństwo i wierność stadu, jego Przywódcy i Zastępcy. Smok winien jest szacunek Bogom.


2. Smok, który złamał przysięgę lojalności wobec stada, powinien zostać okrzyknięty zdrajcą. Przywódca zdradzonego stada ma prawo wydać rozkaz zabicia zdrajcy.


3. Zdrajcą może być okrzyknięty także Przywódca lub Zastępca, którego czyny szkodzą dobru stada i jego członków. Karę takiemu smokowi wyznaczają dorośli członkowie stada.


4. Zdrajcą nie może zostać nazwany smok, który zmienił stado za zgodą aktualnego przywódcy swojego stada pierwotnego.


5. Zastępcę powinien wybierać Przywódca. Może to zrobić po poznaniu opinii pozostałych członków Stada co do kandydata, ale nie musi kierować się wolą większości.


6. Zastępcą może zostać smok, który spełnia poniższe wymagania:
– ukończył 20 księżyców;
– ma dorosłą rangę;
– jego wierność nie była kwestionowana.


7. Przywódcą zawsze zostaje Zastępca Stada. Jeżeli Zastępca odmówi objęcia tego urzędu, nowy Przywódca powinien być wybrany spośród smoków spełniających wymagania na rangę Zastępcy przez uzyskanie głosów większości spośród dorosłych smoków Stada.


8. Przywódca wstępujący na urząd ma ceremonię prowadzoną przez:
– proroka;
– ustępującego mu Przywódcę;
– boga lub ducha dawnego członka stada.


9. Przywódca musi ustąpić ze swojego urzędu po spędzeniu na nim 70 księżyców. Może przedłużyć swoją kadencję o 8 księżyców za zgodą większości swojego stada, pod warunkiem przeprowadzenia głosowania z kontrkandydatem na urząd.


10. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek nauczyć swoje pisklę podstawowych umiejętności.


11. Aby zostać pasowanym na Adepta, pisklę winno ukończyć 7 księżyc życia i znać podstawy smoczego życia.


12. W czasie ceremonii pasowania na Adepta, młody smok wybiera dwuczłonowe imię, zakończone na Łuska (samice) lub Kolec (samce).


13. Mistrz przydzielony Adeptowi podczas ceremonii pasowania ma obowiązek nauczyć go podstawowych umiejętności wybranej przez Adepta profesji. Może także wybrać mu test sprawdzający gotowość Adepta do obrania dorosłej rangi.


14. Adept może być pasowany na dorosłego smoka po ukończeniu 20 księżyca życia, po poznaniu podstaw wszystkich dziedzin związanych z obraną rangą LUB po ukończeniu 15 księżyca po poznaniu podstaw samodzielności, zdaniu testu na rangę oraz poświadczeniu przez swojego Mistrza. W czasie ceremonii Adeptowi przysługuje prawo wyboru nowego imienia.


15. Adept uczący się na Uzdrowiciela tytułowany jest Klerykiem. Obowiązują go te same prawa i obowiązki co pozostałych Adeptów.


16. Uzdrowiciel, który ukończy 80 księżyców i zostanie Starszym, może zwolnić miejsce na uzdrowiciela w stadzie.


17. Zabicie smoka, który nie ukończył 8 księżyca życia lub smoka niewyszkolonego karane jest wyrokiem śmierci. W przypadku wystąpienia odpowiednich okoliczności, należy zdobyć pozwolenie Proroków/Bogów na egzekucję takiego smoka.


18. Smok, który ukończył 80 księżyców, jeśli wiódł godne i przykładne życie, może być nagrodzony rangą Starszego Stada. Taki smok winien jest ogromny szacunek, bowiem poświęcił całe swe życie dobru Stada.


19. Zasłużony smok, po ukończeniu 55 księżyców, może zostać nagrodzony imieniem trójczłonowym, ukazującym wszystkim jego godną pochwały postawę. Decyzję o przyznaniu takiego imienia powinni podjąć Przywódcy.


20. Smok winien dbać o zdobytego kompana. Zagłodzenie zwierzęcia, pozostawienie go bez opieki w potrzebie, czy nadużycie łączącej smoka i kompana więzi będzie karane zerwaniem więzi z kompanem.


21. Samotnika nie chronią Prawa Wolnych Stad. Każdy smok może go uśmiercić, niezależnie od umiejętności czy wcześniejszej przynależności do któregoś ze stad, jeśli ma ukończony 10 księżyc życia.Licznik słów: 533
Link:
BBcode:
Ukryj linki do postu
Pokaż linki do postu
Zablokowany

Wróć do strony głównej