Prawa Wolnych Stad

Podstawowe zasady obowiązujące każdego przebywającego na forum.
Administrator
Smoków Wolnych Stad
Smoków Wolnych Stad
Awatar użytkownika
Posty: 19281
Rejestracja: 30 paź 2022, 23:51

Prawa Wolnych Stad

Post autor: Administrator »

Prawa Wolnych Stad

Słowa wyrzeźbione pazurem dawnych pokoleń na kamieniach, które znajdują się w
Świątyni, na Skałach Pokoju i Kurhanie Wolnych Stad.
Obrazek
Prawa Wolnych Stad to Boskie Prawo, będące podstawowymi zasadami pozwalającymi na poprawne funkcjonowanie Wolnych Stad pod wolą Bogów. Nie są reprezentacją moralności – oddzielenie dobra od zła leży w woli smoków. Mają one możliwość egzekwowania własnych zasad (stadnych) tak długo, jak stoją w zgodności z Boskimi Prawami.
Obrazek
Smok
1.1 Smok winien jest lojalność, posłuszeństwo i wierność stadu, jego Przywódcy i Zastępcy. Smok winien jest szacunek Bogom.

1.2. Smok, który złamał przysięgę lojalności wobec stada, powinien zostać okrzyknięty zdrajcą. Przyjęcie dorosłego imienia jest jednoznaczne z przysięgą lojalności względem stada, choć może być ona też wymagana od adeptów. Przywódca zdradzonego stada ma prawo wydać rozkaz zabicia zdrajcy.

1.3. Zdrajcą może być okrzyknięty także smok, którego czyny szkodzą dobru jego stada i członków. W przypadku, gdy to wykroczenie dotyczy Przywódcy i/lub Zastępcy, karę takiemu smokowi wyznaczają dorośli członkowie stada.

1.4. Zdrajcą nie może zostać nazwany smok, który zmienił stado za zgodą aktualnego przywódcy swojego pierwotnego stada.

1.5. Rodzice bądź opiekunowie mają obowiązek nauczyć swoje pisklę podstawowych umiejętności. Mogą też zwrócić się o pomoc do Piastunów.

1.6. Zabicie smoka, który nie ukończył 8 księżyca życia lub smoka niewyszkolonego, młodszego niż 15 księżyców, karane jest wyrokiem śmierci. Na Wolnych Stadach spoczywa obowiązek wykonania egzekucji, niewykonanie jej przyniesie boży gniew. W przypadku wystąpienia odpowiednich okoliczności, należy zdobyć pozwolenie Proroków/Bogów na uśmiercenie pisklęcia.

1.7. Smok winien dbać o zdobytego kompana. Nieświadome zaniedbanie zwierzęcia, takie jak niedożywienie czy pozostawienie go bez opieki w potrzebie będzie karane zerwaniem więzi z kompanem. Świadome nadużycie więzi i okrutnie potraktowanie swojego kompana poskutkuje jego utratą oraz brakiem możliwości nałożenia więzi innemu stworzeniu.

1.8. Samotnika nie chronią Prawa Wolnych Stad. Każdy smok może go uśmiercić, niezależnie od umiejętności czy wcześniejszej przynależności do któregoś ze stad, jeśli ma ukończony 10 księżyc życia.

Rangi
2.1 Zastępcę powinien wybierać Przywódca. Może to zrobić po poznaniu opinii pozostałych członków Stada co do kandydata, ale nie musi kierować się wolą większości.

2.2 Zastępcą może zostać smok, który spełnia poniższe wymagania:
    – ukończył 20 księżyców;
    – ma dorosłą rangę;
    – jego wierność nie była kwestionowana.

2.3 Ustępujący przywódca zwykle wyznacza swojego następcę lub ogłasza głosowanie stada. Nowy Przywódca powinien być wybrany spośród smoków spełniających wymagania na rangę Zastępcy.

2.4 Przywódca wstępujący na urząd ma ceremonię prowadzoną przez:
    – ustępującego mu Przywódcę;
    – proroka;
    – boga;

2.5 Przywódca musi ustąpić ze swojego urzędu po spędzeniu na nim 70 księżyców. Może przedłużyć swoją kadencję o 8 księżycówza zgodą większości swojego stada, pod warunkiem przeprowadzenia głosowania z kontrkandydatem na urząd.

2.6 Aby zostać pasowanym na Adepta, pisklę winno ukończyć 7 księżyc życia i znać podstawy smoczego życia.

2.7 W czasie ceremonii pasowania na Adepta, młody smok wybiera dwuczłonowe imię, zazwyczaj zależne od płci, zakończone na Łuska (samice) lub Kolec (samce).

2.8 Adept uczący się na Uzdrowiciela tytułowany jest Klerykiem. Obowiązują go te same prawa i obowiązki co pozostałych Adeptów.

2.9 Mistrz przydzielony Adeptowi ma obowiązek nauczyć go podstawowych umiejętności wybranej przez Adepta profesji. Może także wybrać mu test sprawdzający gotowość Adepta do obrania dorosłej rangi.

2.10 Adept może być pasowany na dorosłego smoka po ukończeniu 20 księżyca życia, po poznaniu podstaw wszystkich dziedzin związanych z obraną rangą LUB po ukończeniu 15 księżyca po poznaniu podstaw samodzielności, zdaniu testu na rangę oraz poświadczeniu przez swojego Mistrza. W czasie ceremonii Adeptowi przysługuje prawo wyboru nowego imienia dwuczłonowego.

2.11 Jedynie przywódca stada może (ale nie musi) posiadać jego nazwę w swoim imieniu, a prorok człon Gwiazdy.

2.12 Smok, który nie dostosował się do konwencji imion Wolnych Stad, nie posiada swego statusu w oczach bogów i związanych z nim przywilejów.


2.13 Smok, który ukończył 80 księżyców, jeśli wiódł godne i przykładne życie, może być nagrodzony rangą Starszego Stada. Ma prawo do wyboru nowego imienia dwuczłonowego lub imienia trójczłonowego, składającego się z dwóch członów głównych i jednego słowa pomocniczego określającego relacje pomiędzy nimiNa przykład: Blask w Ciemności, Kropla na Liściu itd.. Taki smok zasługuje na ogromny szacunek, bowiem poświęcił całe swe życie dobru stada.

2.14 W przypadku zmiany stada za zgodą Przywódcy, smok ma możliwość także zmienić imię przy składaniu przysięgi nowemu stadu. Wtedy jednak nie będzie mu przysługiwać nowe imię po dołączeniu do Starszyzny.

2.15 W stadzie może być maksymalnie trzech Uzdrowicieli/Kleryków. Uzdrowiciel, który ukończy 80 księżyców i zostanie Starszym, może zwolnić miejsce na uzdrowiciela w stadzie.
Stada
3.1 Wojny między Wolnymi Stadami nie mogą doprowadzić do odebrania stadu minimalnej przestrzeni do życia. Za takową dla dziesięciu smoków w wieku łowieckim (mających 10 księżyców i starszych) uznaje się cztery nazwane krainy(np. Diamentowe Góry, Martwy Las, Górski Las i Wichrowa Dolina) przylegające do siebie. Każdych kolejnych pięć smoków oznacza wymóg jednego dodatkowego terenu (zaokrąglane w górę).

3.2 W celu założenia nowego stada, grupa smoków musi liczyć przynajmniej dziesięć dorosłych osobników, w tym: przywódcę, uzdrowiciela, łowcę oraz rangę walczącą. Muszą zdobyć minimalną ilość terenów potrzebnych do życia w obrębie Wolnych Stad.

3.3 Aby utrzymać status stada zapewniający ochronę minimalnego terytorium, należy mieć 10 smoków będących przynajmniej adeptami, w tym jednego przywódcę. Niespełnienie tych warunków pozostawia los stada w łapach stad sąsiadujących.

3.4 Jeśli liczebność stada zejdzie poniżej 6 osobników (nie wliczając piskląt), całkowicie traci ono status stada w oczach bogów. W tym: nazwy, patronatu i przywilejów Smoczych Praw. Takie smoki mają obowiązek dołączyć do innych stad lub zostać samotnikami.

Licznik słów: 924
Link:
BBcode:
Ukryj linki do postu
Pokaż linki do postu
[ ŻERKA | CHAŁKA | KRUCZKE ]

Jeżeli potrzebujesz pomocy, rady lub zauważyłeś jakieś
nieprawidłowości – sprawdź do kogo najlepiej się zwrócić!


Czasami lawina uzależniona jest od pojedynczego płatka śniegu.
Czasami kamyk zyskuje szansę odkrycia, co mogłoby się stać, gdyby tylko odbił się w innym kierunku.
Zablokowany

Wróć do strony głównej